Pages

Tematika bloga...

Rasni Idealizam - Nasa rasa je nasa nacija.

Tuesday, September 20, 2011

David Myatt: РЕЛИГИЈА НАЦИОНАЛ – СОЦИЈАЛИЗМА


ИЗБОР ДЕЛОВА ИЗ ДЕЛА

Предговор другом издању :

- Овај рад , заједно са неколико других НС радова које сам написао , садржи извесне исправке а у циљу изражавања саме суштине Национал – Социјализма . Стога , све полемичке и политичке примедбе – противречне са Езотеричним Хитлеризмом – одстрањене су . Основе Езотеријског Хитлеризма , дао сам у истоименој књизи кроз поглавља :

- Идеализам , Трећи Рајх и Суштина Национал – Социјализма


1 . НАЦИОНАЛ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА КОСМОЛОГИЈА

Реч '' космологија '' ( када се односи на религију а не на астрономију ) заправо значи детаљно објашњење '' поретка свих ствари '' - ко смо ми заправо као појединци , шта су наши животи , како смо постали оно што јесмо и како је сам космос постао оно што јесте . Једноставно речено , религијозна космологија је детаљно објашњење нашег места , као појединаца , у '' поретку свих ствари '' , и са оним што је духовно и оним што је световно .

Према Национал – Социјализму , ми као појединци , као личности , део смо Природе , схваћене као израз еволуције космоса и то онако како се та еволуција пројављује на овој нашој планети . Космос је испод и изнад нас – он нас је створио , рођени смо због њега као што ћемо се у њега вратити када умремо . Национал . Социјализам схвата Космос , а самим тим и Природу , као Биће – живо Биће које има своје постојање , које се мења и које узрокује или мења остала бића која су део Космоса а самим тим и део Природе .

Космос као Биће је надљудски , јер контролише , или упућује или узрокује све промене којима смо ми као појединци подвргути или подложни . Према Национал – Социјализму , Космос као Биће није '' антопоморфан '' тј. није сагледан и схваћен као нешто што треба да буде '' људска форма '' – на начин на који то јесу општепознати богови и божанства . Заправо он је јединствено , надљудско Биће , које ми као појединци можемо спознати и схватити једино кроз непосредно искуство – јер је изнад наше моћи да га опишемо или представимо . У најбољем случају , можемо га осетити , можемо га искусити , бити свесни његовог божанства , као што понекад можемо осетити да је заправо присутан или постоји у физичким стварима – нарочито у аспектима Природе . За нас , као људска бића , ово Биће космоса , углавном се изражава у самој Природи . Стога се Национал – Социјалисти са поштовањем односе према самој Природи и њеним створењима . Национал – Социјалисти су пагани који поштује Природу , прихватајући тиме да је космос као Биће присутно у свима нама , као појединцима , јер смо од њега рођени и њему припадамо . Космос и они његови аспекти којих смо свесни , као што је Природа – је заправо божански . Суштински , за Национал – Социјалисту је божанство Космос и аспекти Космоса .

Космос постоји , као јединствено Биће , које се јавља у својим створењима , која су резултат промене или развоја . Суштински , кроз ове еволуцију и промене које она доноси , Космос као Биће заправо постоји и битише . Све оно створено еволуцијом , оно чега смо свесни ( као што је Природа ) , чији смо део и ми сами , може сликовито и једноставно бити описано као '' тело космичког Бића '' – тј . део самог живота овог Бића . На неки начин смо ми , као људска бића , сама суштина овог надличног Бића јер смо на овој планети јединствени по способности '' Мисли '' – чиме јесмо или можемо бити , свест самог космоса .

Космос је тај који контролише наше животе , јер смо подређени законима или процесима космоса . Он нам даје нашу Судбину , нашу Веру , као што нам даје срећу или несрећу . Оно смо што јесмо захваљујући овом Бићу , и сврха наших живота је да откријемо ко смо , да то схватимо и живимо таквим животом , како би могли присвајати увек више и више , од божанског – таквим животом живећи , величамо само космичко Биће . Деловати световно , профано , значи радити на штету самог космичког Бића .

Стога , ми као појединци можемо или наштетити или помоћи самом Бићу . Ако му штетимо , штетимо заправо само себи , и сигурно ћемо испаштати због тога . Овде није реч о некој нестварној моралности - реч је о једноставној мудрости . Ако допринесемо Бићу , тиме и себе развијамо као виша бића , испуњавајући тиме сврху нашег постојања као личности . Делујући штетно на Биће , исто као када сами себи намерно наносимо штету – истовремено штетимо и себи . И уместо да се развијамо и усавршавамо , тиме , у најбољем случају остајемо на нивоу животиња а у најгорем уништавамо сопствене животе . На тај начин штетимо и себи али и космичком Бићу чији смо део и ми сами . Таквим деловањем ћемо ми или наши наследници , сносити последице нездравог и штетног деловања – као када жена у трудноћи , наноси своме детету штету пушењем .

Уколико међутим , живимо онако како треба , здраво , развијајући своју свест , можемо превазићи оно што јесмо у физичком свету и постати заправо део самог надличног Бића . На тај начин живећемо у другом времену и простору и после наше физичке смрти , постигавши Бесмртност . Уколико живимо у супротности са овим начелима или законима Природе , нећемо се развијати и изгубићемо једину шансу коју имамо да постигнемо Бесмртност и '' постанемо једно '' са космичким Бићем .

Национал – Социјализам нас чини свесним шта је потребно како бисмо својим животом величали космичко Биће . Национал – Социјализам нам даје све оно што нам је потребно да бисмо живели исправним животом , доприносећи Природи а тиме и космосу . Национал – Социјализам је стога откровење самог божанског Бића , оно што нам омогућава да испунимо саму сврху свога постојања на овој планети : оно чиме се као појединци можемо развијати и достићи Бесмртност .

3 . ПОСТАТИ НАЦИОНАЛ – СОЦИЈАЛИСТА

ДЕВЕТ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПА НАЦИОНАЛ – СОЦИЈАЛИЗМА

Следећих девет принципа представљају суштину практичне примене Национал – Социјализма . Они су водич за живот сваког Национал – Социјалисте који жели да усаврши свој живот и живи према начелима Национал – Социјализма .

Живећи тако , човек заправо надграђује себе и кроз свој живот изражава свето и божанско делујући у хармонији са вољом космоса . Било који други начин живота је недостојан човека , вређа оно што нас чини људима и уништава саму суштину наше људске природе .

Није тешко постати Национал – Социјалиста . Све што је потребно је да прихватите начела садржана у поглављима 1 , 2 , 4, и 5 и да се у свакодневном животу трудите како бисте практично спровели ових Девет начела Национал – Социјализма . Морате се свечано афирмисати у веру Национал – Социјализма , изводећи једноставан '' Обред посвећења НС ножу части '' , које је описано у поглављу 6 ( за даља објашњења прочитати наставак текста ) .

1 . У свему што радиш и предузимаш – тежи савршенству

2 . Своју дужност обављај , стављајући вредности своје расе и народа на прво место – испред својих личних , тежи ка очувању и усавршавању своје расе тако што ћеш се женити ( удавати ) у оквиру ње и рађати и одгајати здраву децу .

3 . Подражавај узвишене идеале у свом личном животу и труди се да живиш и умреш као частан човек .

4 . Труди се да подражаваш узвишене људске идеале поштења и честитости , тако што ћеш бити поштен и честит према другима , без обзира на њихову расу и културу и труди се да будеш хуман према животињама .

5 . Буди веран онима којима си се на верност заклео , уколико је потребно – до смрти . Твоја реч , једном дата , не сме бити погажена , јер би то било нечасно .

6 . Буди нетолерантан према свему што је штетно и нездраво по твоју расу и што је угрожава , као и према ономе што је штетно по остала божанска створења .

7. Поштуј Природу и све оно кроз шта се пројављује и изражава божанско

8 .Увек буди одлучан , психички и физички спреман да одбраниш себе и своју породицу а тиме и своју личну част , и увек носи са собом одбрамбено оружје како би сачувао своју част .

9 . Увек тежи да свет учиниш бољим , узвишенијим местом , тако што ћеш настојати да и другима око себе пренесеш узвишене идеале части , верности и дужности .

Национал – Социјалистички Нож Части

Принципи личне части , верности и дужности појединца према свом народу или раси , су основа Национал – Социјализма , и без њих , појединац живи обичним животом . Међутим , живот човека једино има смисла и значење ако се човек придржава ових принципа , јер тиме исказује праву природу космичког Бића . Сваки Национал _ Социјалиста се мора подсећати на ове принципе свакодневно , јер је без ових принципа – заправо ништа . Ова три принципа су у Национал – Социјализму оличена у ножу , који сваки Национал - Социјалиста мора носити са собом . Овај нож се , у једноставној церемонији ( 6 ) посвећује космичком Бићу , и као такав изражава част , верност и дужност свакога појединца . За сваког Национал – Социјалисту , он представља управо ова три принципа , и он га не сме изгубити , бити без њега или допустити да му га одузму . Одрећи се ножа или га предати , значи бити обешчашћен . Ношење овог ножа симболизује Национал – Социјалистичку веру – посвећеност овим принципима и обавезу живљења у складу са божанском вољом . Не носити овај нож , када се једном закунеш заклетвом Национал – Социјализму , представља нечастан чин .

Према томе , Национал – Социјалисти овој нож служи у религиозне сврхе , и он га носи из религиозних разлога .

5 . ПРИСТУПАЊЕ НАЦИОНАЛ – СОЦИЈАЛИЗМУ

Национал – Социјализам је про-животна религија , јер афирмише став да све оно што је створено у природи , садржи и изражава божанско . Даље , прихвата и афирмише став да смо ми људи , најразвијенија , највиша бића на овој планети , и као таквима , дато нам је да за своју добробит , можемо користити све што нам је неопходно за живот и развој , али мудро , узимајући увек у обзир , да и та друга бића изражавају божанско – на свој начин . Стога морамо бити свесни обавезе коју имамо према другим створењима , тежити да очувамо здраву и природну равнотежу и да при том не злоупотребимо поверење које нам је космос указао . У најдубљем смислу те речи – ми смо чувари свих других створења и уколико их користимо за своју добробит , свој развитак , онда се о њима морамо старати и опходити часно .

Национал – Социјализам прихвата и афирмише став да је божанско присутно и у телу и у духу . Стога је неопходно и физичко и духовно здравље , да би човек могао потпуно учествовати у божанском . Поштујемо божанско само када поштујемо и развијамо и оно што је физичко и оно што психичко . За национал – Социјализам је важно да снажно и здраво тело буде у сагласју са снажним и здравим духом . Развијајајући појединачно , свако своје и тело и дух , омогућавамо стварање снажнијег и здравијег потомства . Овакви људи , самим својим постојањем , које изражава и прославља божанско – представљају сам космос . Зато Национал – Социјализам поштује и слави а пре свега захтева као крајњи циљ , идеал – савршеног појединца , који ће кроз себе изражавати само Биће космоса . Национал – Социјалиста је заправо '' храм '' у коме обитава божанско .

Национал – Социјализам представља и водич како доћи до овако савршеног појединца , а самим тим и друштва , које ће бити у стању да такве појединце створи . Стварање појединаца који ће бити посвећени идејама Национал – Социјализма значи поштовање и прослављање божанског на овој планети .

Национал – Социјализам је дивна и хармонична религија , религија добробити и равнотеже , јер тежи стварању друштва или начина живота , у коме ће два бића , неопходна једно другом за суживот и напредак , постојати и живети заједно , без сукоба . И заиста , Национал – Социјализам је за нас значајан јер нам указује на то како да остваримо такав свет . Да бисмо били потпуно здрави као личности , морамо живети у хармонији са здравим , дивним окружењем , са јаким осећајем припадности и циљем . То значи Крв и Тло – свест о наслеђу, нашем месту у '' поретку ствари '' , као и свест о дужности и одговорности према сопственом народу и раси . То значи поштовање божанског , израженог кроз нашу расу и прихватање и поштовање појединачне личности . Крв и Тло такође значе и осећај припадности : отаџбину , посебно место само за нас , којој припадамо .

Али да бисмо напредовали , узрастали и мењали се , потребни су нам изазви , авантуристички дух . У супротном , дошло би до стагнације и пропадања . Промена значи узрастање али и развој технологије . А друштво је суштински здраво уколико успе да сачува оно што је најбоље , и при том дозволи развој и промену . У томе је заправо контролисана равнотежа између Крви и Тла , између Освајања и Истраживања . Оно што чини ову равнотежу је свест , да су обоје неопходни и суштински значајни за друштво и људе који га чине , јер омогућавају даљи развој и живот у хармонији са Природом .

Национал – Социјализам сматра да личност мора испунити своју улогу сходно своме карактеру , талентима и способностима , како би успели створити друштво , у коме ће лично остварње свакога појединачно бити могуће . Стога Национал – Социјализам истиче лични карактер појединца , и разлике међу људима због којих су неки више наклоњени пољопривреди , неки научном раду а неки су рођени ратници . Оно што је овде значајно то је , да су све делатности једнако поштоване , јер су усмерене на добробит свих и кроз њих је изражено божанско биће .

Национал – Социјализам има за циљ да заузда и контролише развој технологије , на добробит свог народа , као и да сачува све оно што је потребно за здрав живот како појединца , тако и њихове деце , да би створили Космичко Царство где бисмо , по први пут у еволуцији , постигли потпуну хармонију са Природом . Пошто је Национал – Социјализам свестан израз хиљадугодишње цивилизације он тежи да кроз своје организације и структуре , достигне стварање узвишених људи , који ће бити одговорни , свесни , који ће поштовати све што је свето и бити пре свега мудри . Само овакве личности могу нам створити и осигурати ову равнотежу и хармонију .

ПРИЛОГ – ЖИВОТ АДОЛФА ХИТЛЕРА

Све што треба да знамо о Адолфу Хитлеру , јесте неколико основних података из његовог живота . Оно што је битно су његова достигнућа , и божански завет који нам је оставио . Једино је битно знати када је рођен , као и најважније ствари које је учинио у циљу стварања новог Златног Доба , узвишенијег друштва , овде на овој планети . Све друго је мање важно од тога . Адолф Хитлер је био и јесте Национал - Социјализам . Он наставља да живи у Национал – Социјализму , као и у нама Национал – Социјалистима . Толико је лажи изнето о њему од стране наших непријатеља , да се ми морамо сконцентрисати на његову суштину и духовни значај , а не да губимо снагу побијајући сваку лаж и сваку неистину која је о њему речена .

- Адолф Хитлер је рођен око 18сати и 18 мин. у предвечерје 20 . априла 1889 године у Аустрији , у граду Браунау , на реци Инд . Био је скромног породичног порекла . Иако је његов отац радио као државни службеник , потицао је , као и супруга , из земљорадничке породице . Када је имао 13 година , Адолфов отац је отишао у Беч да учи трговачку школу , коју је завршио успешно – али није тиме био задовољан . Желео је више , и одлучио да постане државни службеник , у чему је и успео са 23 године .

- Млади Адолф је поседовао исту ту одлучност као и његов отац само што је он одлучио да по сваку цену - не постане државни службеник . Уместо тога , желео је да постане уметник , остајући чврсто при тој одлуци иа када се његов отац жестоко успротивио , желећи да син крене његовим стопама . Адолф је чак почео да занемарује и оцене у школи , желећи и да на тај начин онемогући остварење очевих намера . Изгледа да је он још онда , као врло млад , желео више да служи свом народу него мулти-расном Хабсбуршком Царству . Све више и више , учење у школи му је бивало досадно , а његов немиран дух чезнуо је за светом пуним авантура . И тада се доста разликовао од својих школских другова : био је одлучнији , проницљивији и много више свестан да живот има и неки дубљи и виши смисао . Испуњавале су га приче пуне авантуристичког духа као и приче о рату .

- После смрти свог оца , када је имао 16 година , преселио се у Беч . Сањао је да постане велики уметник а највећа љубав му је тада била музика . Она га је инспирисала , а највише Вагнерове композиције . Чинило му се да оне изражавају и његова најдубља осећања , као и његово наслућивање Судбине . Још је тада , као јако млад , предосећао да живот има или треба да има узвишенију сврху и осећао је да се то може изразити уметношћу .

- Међутим , живот у Бечу натерао га је да схвати оно што је за већину , била страшна и тешка стварност . Он сам , морао је да живи у сиромаштву , као подстанар , у влажним и штеточинама зараженим собичцима . Спознао је патњу , глад и очај сиротиње , али и праве узроке за стање које га је окруживало . По његовим сопственим речима , била је то тешка школа , али која га је много чему и научила . Живећи тако , постао је одлучан да својим деловањем учини нешто за свој народ , јер га је често обузимао бес када би сагледао сву неправду око себе али би га то и подстицало да својим деловањем омогући бољи , достојнији живот . Све те године патње донеле су му дубоко , животно разумевање истинског смисла и сврхе живота и омогућиле да та осећања добију прави облик и форму , као његова визија . Желео је , више од свега да се оствари његова визија новог света , новог друштва , у коме ће људи радити на заједничку добробит и у коме ће настојати да тим својим радом заправо наставе рад саме Природе .

- Али , Адолф Хитлер није био само пасиван , романтичан и мистичан сањар. Познавао је људе , исто тако као што је знао и шта се све налази на путу до тог циља , и како га остварити . Али највише од свега , знао је да је то могуће и имао решености да те своје циљеве спроведе у дело . И управо ова комбинација визије , воље , познавање људи и проницљивости – чини Адофа Хитлера јединственим . Био је самодисциплинован , одлучан , далековидан , проницљив и несебичан визионар . И поседовао је истинску харизму .

- Када је напустио Беч и прешао у Минхен , увелико размишљајући о остварењу свијих циљева , почео је Први Светски Рат . Добровољно се пријавио у војску , и то за најопаснији задатак курира , на коме је показао изузетну храброст и пожртвовање , проводећи скоро цео рат на првој борбеној линији . Био је рањен и одликован Гвозденим Крстом Првог Реда за храброст .

- До краја рата , он је – као и многи његови саборци - увидео да су многи обични грађани Немачке развили дефетистички став према рату . Штрајкови , које су организовали бољшевици , били су чести , а можда најгоре од свега било је непоштовање према учесницима рата који су се враћали својим кућама . Мање бољшевичке побуне потресале су Немачку крајем 1929 год., али нису успевале и након Примирја које је значило Немачки пораз , те оружане побуне постале су честе у многим деловима Немачке јер су бољшевици покушавали да подигну револуцију .

- Већина оних који су служећи својој земљи учествовали у рату , били су затечени оваквим стањем . Ни Адолф Хитлер није био изузетак и управо у време ових нереда , одлучио је да се укључи у политику . Скоро годину дана по завршетку Рата , он одлази на састанак малобројне патриотске организације – Немачке Радничке Партије . Убрзо увиђа , шта све са правим вођством , може постићи оваква организација – као инструмент којим би се Немачка ослободила терора и ропства бољшевизма , оснажила толико да створи нови живот за њен народ . Осећао је и веровао да он може остварити ову узвишену визију , водећи овакву једну организацију до победе .

- Тако је почела борба за моћ , у коју је он ушао и коју је водио са неописивом одлучношћу и несебичношћу , више од 13 година .Поштовао га је и заволео обичан народ , јер је осећао његову искреност и јер је знао да он ради за опште добро свих . Покрет који је водио – НСДАП - био је оличење свих њихових нада , њихових тежњи за боњим светом , јер је у себи носио све оно у шт је Адолф Хитлер веровао . Развијен је дух истинског заједништва где су заједнички интереси народа стављени испред личних . Адолф Хитлер је инспирисао друге , чинећи их свесним истинске , узвишене сврхе живота . Повратио им је њихове снове , њихове наде за боље сутра . Уздигао их је и извео из оквира себично-материјалистичког и безвредног старања само за себе , откривајући им виши смисао живота . Учинио их је сретнима , одлучнима и узвишенима . Он је садржавао и изражавао у себи нешто дивно и обједињујуће .

- Годином за годину , његова популарност је расла , и низали су се успех за успехом НСДАП-а , до тачке када више нико није могао порицати њену моћ . Тада 30. јануара 1933год. Адолф Хитлер постаје Канцелар Немачке , што му омогућава да коначно оствари своје циљеве , бољу , лепшу , узвишенију , стабилнију Немачку , у којој ће узвишени идеали поново бити нешто чему ће тежити сви . Радије је него да их гони – већину својих непријатеља је преобратио – а онима који или нису хтели или нису могли да се промене и схвате његову визију , дозволио је да напусте Немачку . Постао је прави вођа а не диктатор , поштован и вољен од већине Немаца који су му дали власт да њихове животе промени на боље . Никада није злоупотребио ово поверење које му је указано и власт која му је дата . У приватном животу био је јако скроман : увек искрен и спонтан са другима : увек љубазан према онима који су га окруживали . Али , можда изнад свега – био је несебичан . Заправо је био велики човек који је и друге инспирисао својим узвишеним идејама . Био је заправо више надарен , више развијен и више човек , него остали .

- У наредних неколико година , решио је проблеме незапослености , створио боље и праведније друштво и људима пренео узвишенија убеђења . Било је то као да је сванула зора новог Златног Доба . Људи су схватили да се могу променити на боље , и развијати даље , настављајући тиме величанствени процес еволуције .

- Међутим , било је и оних којима је било угрожено све што су до тада постигли у животу и што би могли постићу убудуће . Плашили су се да ће ширење овакве визије новог доба , заправо поткопати њихов утицај , моћ и мрачне снове . То су били они који су створили , развили и користили узајамну моћ Марксизма и Интернационалних Финансија да потчине и контролишу читаве народе . То су били они који су имали једини интерес да остваре само најсебичније и најниже материјалне циљеве и жеље . Стога су употребили и Марксизам и Интернационалне Финансије како би доминирали и створили свет по својој мери . Био је то свет заснован на материјализму , препун себичних , животињскин тежњи . Био је то свет без части , без равнотеже , у коме је божанска Природа стварана хиљадама година – постепено нарушавана и уништавана свођењем свега и свакога на најнижи могући ниво . Био је то свет у коме је владало начело контроле и нарушавања Природе . Оваквим ропским светом је желела да влада група људи , себично , без икакве части , обезбедивши за себе богатство , луксуз и моћ . Они су ово правило сматрали од Бога даним правом и својом пророчком судбином као што су све друге сматрали само средством да ту своју судбину и испуне , по било коју цену . Адолф Хитлер у његови следбеници , били су највећа претња овим људима , са којом су се они икада сусрели .

- Циљ Адолфа Хитлера био је да свој народ ослободи од оваквог двоструког ропства – голог материјализма . Он је представљао све оно чега се ова група људи гнушала и плашила . Стога су одлучили да унуште и њега и његове следбенике као и његово учење , трудећи се од самог почетка да и физички униште покрет . Нису најпре успели у Немачкој да спрече долазак Адолфа Хитлера на власт , као ни да га спрече да Немачку претвори у узвишеније и боље друштво . Али били су неуморни у својим настојањима да шире лажи о Национал – Социјалистичкој Немачкој , служећи се свим својим моћима и свим својим утицајима .

- И тајно и отворено агитовали су да ратом униште оно што је Адолф Хитлер постигао . Толика је била њихова подмуклост и лукавост , да су на крају успели да придобију све оне земље које су контролисали они или њихова идеологија да ратују у њихову корист . биле су то такве лажи , којима су успели да убеде ове земље да воде рат до истребљења Национал – Социјалистичке Немачке , Адолфа Хитлера и његових следбеника . Тако је почело дивљачко уништавање Немачке и њеног народа – јер је тајно удружење захтевало освету и одмазду .

- Ово тајно друштво жели да достигнућа Адолфа Хитлера буду заборављена . Желе се осигурати да им његова узвишена мисија никада више не може бити претња . Стога су измислили бесрамну , ужасну лаж о '' Холокаусту '' , како би поробили умове оних којима желе да овладају , надајући се да ће тиме за сва времена уништити узвишене идеје Национал – Социјализма . Измисливши све те лажи о Адолфу Хитлеру и његовом животу , употребили су сву своју моћ и утицај да их обелодане и прошире , у покушају да униште неизмеран значај и вредности Национал – Социјализма .

- Али – нису успели . Национал – Социјализам живи и даље , а духовни значај Адолфа Хитлера је све већи као и интересовање и разумевање које људи све више показују .

- Духовни значај Адолфа Хитлера је његова узвишена визија – уверио нас је шта је могуће учинити . Уверио нас је да се можемо даље развијати : створити више друштво у коме ћемо живети посвећени вишим , људским идеалима . Можемо остварити стварну лепоту , ону коју нека дела класичне музике покушавају да обухвате и изразе . Можемо кроз наше сопствене животе изразити сву лепоту и узвишеност , као што тежимо величини .


No comments:

Post a Comment